Mezinárodní pitching projektů k výzvě Creative Innovation Lab 2022

Ukažte, jak na inovace!

Zveme vás na speciální setkání k výzvě Creative Innovation Lab. Připojte se k evropským aktérům, kteří představí projekty, s nimiž se chtějí do výzvy zapojit. Využijte možnost získat partnery a inspiraci!

Kanceláře Kreativní Evropa ze 14 zemí společně s Výkonnou agenturou EACEA vás s potěšením zvou na tuto jedinečnou networkingovou akci, která proběhne v pondělí 20. června 2022 od 10 do 13 hodin (CET) online přes Zoom.

Bude představeno celkem 14 projektů z celé Evropy. Každý pitcher bude mít 5 minut na představení svého projektu a 2-3 minuty na otázky a odpovědi.

Přihlaste se do 27. května a představte svůj projekt.

Registrujte se do 17. června a zúčastněte se jako diváci.

Akci pořádají národní kanceláře z Chorvatska, České republiky, Dánska, Francie, Německa, Maďarska, Irska, Itálie, Nizozemska, Polska, Portugalska, Rumunska, Slovinska a Španělska.

Výzva Creative Innovation Lab má uzávěrku 7. září 2022. Jedná se o podporu pro organizace z kulturních a kreativních odvětví pro vývoj a testování inovativních digitálních řešení, která mají mít dlouhodobý pozitivní vliv na tyto sektory. Cílem výzvy je usnadnit vytváření nástrojů, modelů a metod, které lze uplatnit v audiovizuálním odvětví a alespoň v jednom dalším kulturním nebo kreativním odvětví. Nová řešení by měla být snadno replikovatelná a měla by mít potenciál proniknout na trh.