Kina jako inovační huby pro místní komunity

Pro koho je výzva určena?

Výzva Evropské komise s celkovým rozpočtem 1,5 mil. eur je přípravnou akcí (mimo obvyklé okruhy podpory programu Kreativní Evropa), jejímž záměrem je vytvořit z kin (zejména v oblastech s omezenou kulturní infrastrukturou a oblastech silně zasažených pandemií COVID-19) inovativní kulturní centra (hubs). Žádat mohou ve spolupráci s alespoň jedním kinem také kulturní organizace, které v rámci své činnosti nabízí filmové projekce a doprovodný program.

Jaké projekty mohou být podpořeny?

Finanční podpora je určena pro:

 • přeshraniční projekty spolupráce mezi provozovateli kin i mezi kiny, VOD platformami a dalšími kulturními organizacemi
 • programování evropského obsahu (min. 60 %) různých žánrů a formátů (celovečerní filmy, TV seriály, animace, dokumenty, krátké filmy, VR ad.)
 • vzdělávací aktivity (debaty, workshopy, vč. online) týkající se filmu, nových audiovizuálních technologií nebo dalších kulturních aktivit
 • inovativní aktivity reflektující důsledky pandemické krize a oživující zážitek návštěvy v kině jak v reálném, tak virtuálním prostředí (např. ve spolupráci s VOD platformami)
 • propagační a komunikační aktivity spojené s projektem
 • vytváření sítí a výměna zkušeností

Jaké podmínky musí žadatelská společnost splnit?

 • žadatelem může být konsorcium alespoň 3 partnerů z alespoň 3 různých členských zemí EU, z nichž min. jeden je provozovatel kina
 • začátek projektu by měl být mezi listopadem 2020 a březnem 2021, trvání projektu max. 18 měsíců

Jaká je výše finanční podpory?

 • max. 70 % celkových uznatelných nákladů
 • max. výše grantu 500 000 EUR

Jaká jsou kritéria hodnocení?

 • inovativnost projektu
 • kvalita a rozmanitost programování (žánry, země)
 • přeshraniční spolupráce
 • dopad na zlepšení kulturního života místní komunity
 • kvalita aktivit, jejich relevance pro budování a vzdělávání publika, potenciál pro jejich udržitelnost po skončení financování projektu
 • kvalita organizačního týmu, partnerství a výměna zkušeností mezi partnery

Jak žádost podat?

Žádosti musejí být poslány do data uzávěrky jak v elektronické podobě na email , tak v tištěné podobě poštou.

Výsledky

V prvním ročníku výzvy (2019) bylo podpořeno pět projektů, bohužel žádný s českou účastí.

Ve druhém ročníku (2020) uspěly čtyři projekty a dva projekty byly uvedeny jako náhradníci na tzv. reserve listu. Mezi podpořenými je i projekt Interconnecting Cinema, na němž se jako partneři podílí dvě české organizace: Kino Aero a Film Union (Kino Světozor). Místo na reserve listu si vysloužil český projekt COME 2 THE CINEMA! ostravského centra Pant. Gratulujeme! Více informací o výsledcích najdete zde.