Druhá výzva MusicAIRE – An Innovative Recovery for Europe

MusicAIRE opět hledá nové projekty, které mají oživit evropský hudební ekosystém. Zároveň shání také hodnotitele a hodnotitelky druhé výzvy.

Druhá výzva MusicAIRE

Hudební sektor je jedním z odvětví, které pandemická krize Covid-19 zasáhla nejvíce. Cílem druhé výzvy MusicAIRE je oživit evropský hudební ekosystém a podporovat projekty, které se zaměřují na odolnost a obnovu hudebního průmyslu, respektive na pomoc poškozeným provozovatelům, umělcům a hudební profesionálům.

Projekt MusicAIRE (An Innovative Recovery for Europe) je spolufinancovaný Evropskou Unií v rámci zavádění „Music Moves Europe: Boosting European music diversity and talent“. Projekt je koordinován konsorciem složeným z INOVA+ a European Music Council (EMC).

Podpořené projekty budou muset obsahovat strategie, metodiky a opatření pro oživení hudebního sektoru v souvislosti s jedním z následujících témat: ekologie, digitalizace, spravedlnost a odolnost.

Podpořeny budou organizace zastupující následující cílové skupiny a aktivity: manažeři a agenti umělců, tvůrci, konference, skladatelé, distributoři, festivaly, průmyslové akce, výrobci nástrojů, značky,  hudebníci, interpreti, producenti, promotéři, vydavatelé, výzkumní pracovníci, zvukaři, technici, učitelé, školitelé, provozovatelé hudebních klubů a dalších prostor.

Celkový rozpočet této druhé výzvy činí 1 335 000 eur. V rámci výzvy se očekává výběr 29 projektů, které mohou žádost podat ve třech různých kategoriích:

  • micro – 15 000 eur
  • small – 30 000 eur
  • medium – 55 000 eur

Žádost se podává prostřednictvím TOHOTO ODKAZU a je nutné ji podat nejpozději do 26. října 2022 ve 13:00.

Informace o projektu MusicAIRE najdete zde. Podrobnosti k druhé výzvě jsou zveřejněny zde. Inspirovat se můžete také projekty podpořenými v minulé výzvě.

Výzva pro hodnotitele a hodnotitelky

MusicAIRE hledá také hodnotitele a hodnotitelky druhé výzvy.

Pro úspěšné zařazení do skupiny porotců je třeba mít:

  • důkladné znalosti v jedné nebo více oblastech hudebního ekosystému,
  • vysokou úroveň odborných znalostí v jedné nebo více tematických oblastech výzvy – zelená, digitální a spravedlivá a odolná obnova (alespoň 4 roky praxe v oblastech odbornosti, které se týká konkrétní zadání),
  • dobrou úroveň angličtiny (minimálně B2),
  • schopnost používat IT nástroje potřebné pro hodnotící postup,
  • časové možnosti.

Předchozí zkušenosti s hodnocením projektů na vnitrostátní nebo evropské úrovni a předchozí zkušenosti s řízením a/nebo realizací projektů budou považovány za výhodu.

Žádost se podává prostřednictvím TOHOTO ODKAZU a je nutné ji podat nejpozději do 26. října 2022 ve 13:00.

Podrobnosti ke druhé výzvě pro hodnotitele jsou zveřejněny zde.

Druhá výzva MusicAIRE ' Výzva pro hodnotitele/ky '
Všechny novinky