Nové výzvy a webináře – NEWS Journalism Partnerships a NEWS Media Literacy

Na portálu FTOP (Funding and Tender Opportunities) byly vyhlášeny nové výzvy v programu Kreativní Evropa v oblasti zpravodajských médií a mediální výchovy.

Uzávěrka: 14. 02. 2024
Cílem výzvy je podpořit udržitelnost a odolnost evropského mediálního odvětví.
část výzvy Collaborations pro projekty spolupráce mezi organizacemi působícími v oblasti zpravodajských médií
část výzvy Pluralism na podporu organizací udělujících finanční podporu v oblasti zpravodajských médií

Informační webinář k výzvě Agentury EACEA
Záznam webináře

 

 

Uzávěrka: 07. 03. 2024
Podpora mezinárodních iniciativ v oblasti mediální gramotnosti/výchovy. O podporu může žádat konsorcium alespoň 3 partnerů ze 3 různých zemí účastnících se programu Kreativní Evropa.

Informační webinář k výzvě Agentury EACEA
Záznam webináře

 

Výzvy programu Kreativní Evropa - mezioborová část ' Webináře agentury EACEA k výzvám 2024 '
Všechny novinky