Nové výzvy programu Kreativní Evropa MEDIA

Byla vyhlášena 1. část výzev programu Kreativní Evropa MEDIA. 2. část bude zveřejněna na konci listopadu s předpokládanými uzávěrkami od března do června 2023.

Výzvy programu Kreativní Evropa MEDIA

TV and online content
CREA-MEDIA-2023-TVONLINE
Podpora je určena nezávislým evropským produkčním společnostem, které chtějí jako většinový koproducent vyrobit audiovizuální dílo primárně určené pro televizní nebo online vysílání na mezinárodní úrovni.
1. uzávěrka: 17. 01. 2023
2. uzávěrka: 16. 05. 2023

Innovative tools and business models
CREA-MEDIA-2023-INNOVBUSMOD
Podpora pro vývoj a/nebo šíření inovativních nástrojů a obchodních modelů ke zvýšení viditelnosti, dostupnosti a diváckého dosahu evropských děl v digitálním věku a/nebo ke zlepšení konkurenceschopnosti a udržitelnosti evropského audiovizuálního průmyslu.
Uzávěrka: 24. 01. 2023

European slate development
CREA-MEDIA-2023-DEVSLATE
Podpora producentské a scenáristické přípravy souboru 3 – 5 audiovizuálních děl je určena evropským nezávislým produkčním společnostem, které mají zkušenosti na mezinárodní úrovni a finanční kapacitu vyvíjet několik projektů současně.
Uzávěrka: 25. 01. 2023

Video games and immersive content development
CREA-MEDIA-2023-DEVVGIM
Podpora vývoje narativních videoher a imerzivního obsahu, určených pro komerční distribuci.
Uzávěrka: 01. 03. 2023

Films on the Move
CREA-MEDIA-2023-FILMOVE
Podpora distribuce zahraničních evropských filmů v kinech a/nebo online. Žádost o podporu může předložit evropský sales agent koordinující seskupení alespoň 7 evropských distributorů.​
1. uzávěrka: 14. 03. 2023
2. uzávěrka: 04. 07. 2023

Audience Development and Film Education
CREA-MEDIA-2023-AUDFILMEDU
Podpora práce s publikem a filmové výchovy s cílem zvýšit zájem a povědomí diváků o evropských audiovizuálních dílech.
Uzávěrka: 30. 03. 2023

2. část výzev Kreativní Evropa MEDIA bude zveřejněna na konci listopadu 2022:

European Festivals – předpokládaná uzávěrka: 09/03/2023
European co-development – předpokládaná uzávěrka: 26/04/2023
European Film Distribution – předpokládaná uzávěrka: 27/04/2023
European mini-slate development – předpokládaná uzávěrka: 01/06/2023
European Film Sales – předpokládaná uzávěrka: 20/06/2023

Všechny novinky