Práce s publikem

Téma práce s publikem zůstává i nadále silným tématem Kreativní Evropy. Musí se na ni brát ohled ve všech projektech – záleží na typu výzvy.

Kultura hraje v rozvoji společnosti významnou roli spočívající ve schopnosti vzdělávat, odstraňovat bariéry, angažovat komunity a proměňovat místa, ve kterých žijeme. Pro tradiční kulturní organizace i nezávislé projekty je důležité se zajímat o své diváky, návštěvníky či posluchače, poznávat jejich potřeby a požadavky, vycházet jim vstříc skladbou svých programů i jejich prezentací a v neposlední řadě nezapomínat ani na nejmladší generaci, ve které si pěstují budoucí publikum. Kulturní organizace by měly reagovat na vývoj společnosti.

Práce s publikem je tak jednou z priorit Kreativní Evropy. Tématu se proto systematicky věnujeme, například v rámci cyklu Střed zájmu; podrobné informace o uskutečněných akcích najdete níže.

Více informací o současné situaci v oblasti práce s publikem se dozvíte v článku “Kritický pohled na práci s publikem” na portálu Kreativní Česko.

Naše uskutečněné akce

Střed zájmu: Publikum (2019)

Mezinárodní konference Focal Point: Upcycling Cultural Heritage (2018)

Střed zájmu: Publikum kulturního dědictví (2018)

Střed zájmu: Publikum (2017)

Mezinárodní konference RE:PUBLIKUM (2016)

Střed zájmu: Publikum (2015)

Střed zájmu: Publikum (2014)

Mezinárodní konference RE:PUBLIKUM (2013)