Seminář Kultura, inovace a technologie 2020

Možnosti financování inovativních kulturních projektů z programů EU.

Akce je určena profesionálům, společnostem a organizacím z oblasti digitálních technologiía kulturních a kreativních odvětví.

VSTUP NA SEMINÁŘ BUDE UMOŽNĚN POUZE REGISTROVANÝM ÚČASTNÍKŮM.

Program

09:30 - 09:40
Úvod

Inovace jako priorita programu Kreativní Evropa

09:40 - 10:00
Daniela Staníková, Kancelář Kreativní Evropa
Kreativní Evropa a mezioborová spolupráce

Výzva Bridging Audiovisual and Culture through Digital, Creative Innovation Lab

10:00 - 10:20
Lenka Švejcarová, Technologické centrum AV ČR
Horizont 2020

Stávající výzvy, rozdělení grantů (kolaborativní projekty, kaskádové granty), ukázky úspěšných
projektů

10:20 - 10:50
Alžběta Trtková, Dům zahraniční spolupráce, Pavel Barák, Game Developers Association
Erasmus+ a GAMEHIGHED

Možnosti spolupráce škol, možnosti vzdělávání začínajících profesionálů, podpořený projekt

10:50 - 11:20
Přestávka
11:20 - 11:50
Anna Vosečková, Technologické centrum AV ČR
Evropský inovační a technologický institut EIT

Znalostní a inovační společenství (KIC) EIT Digital, příprava nového KIC ke kulturnímu
a kreativnímu průmyslu

11:50 - 12:10
Marcel Kraus, Technologická agentura ČR
Program ÉTA

Základní podmínky podpory pro veřejnou soutěž plánovanou na září 2020,
příklady podpořených projektů propojujících umění a technologie

12:10 - 12:30
Jan Rosen, Komerční banka
Finanční nástroj

EuroCreative – zvýhodněné půjčky pro projekty a investice v kulturní a kreativní oblasti

12:30 - 13:00
Diskuze
13:00 - 14:00
Networking/občerstvení