Pro novináře
– Kreativní Evropa v kostce

Kreativní Evropa je program Evropské unie na podporu kulturních a kreativních odvětví. Nabízí jednotný rámec pro spolufinancování projektů v oblasti scénických umění, výtvarného umění, literatury, filmu, televize, herního průmyslu, hudby a kulturního dědictví.

Skládá se z částí MEDIA a Kultura a z mezioborové části. Část MEDIA podporuje evropskou kinematografii a audiovizuální průmysl, pod část Kultura spadá podpora mezinárodních projektů v oblasti kulturních a kreativních odvětví. V mezioborové části mohou žádat o podporu zpravodajská média a organizátoři projektů mediální výchovy a dále inovativní projekty propojující digitální technologie, kulturu a umění.

Celkový rozpočet programu Kreativní Evropa na období 2021‒2027 je 2,44 mld. eur –   jde o 63% navýšení oproti předchozímu období. Na část MEDIA připadá 58 % rozpočtu, na část Kultura 33 % a na mezioborovou část 9 %. V rámci Evropské unie je program hodnocen jako velmi úspěšný – žadatelé předkládají o 30 % více kvalitních projektů, než je kapacita rozpočtu.

Kromě toho Kreativní Evropa podporuje akce směřující ke zviditelnění evropské kulturní rozmanitosti a dědictví, jako je udělování titulů Evropského hlavního města kulturyOznačení Evropské dědictvíceny EU v kultuře či podpora dnů evropského dědictví.

Program také reflektuje průřezová témata EU jako jsou ekologická udržitelnost projektů,  podpora rovnosti žen a mužů či zlepšení přístupu a účasti osob se zdravotním postižením a sociálně marginalizovaných skupin v kultuře, a to jak pro tvůrce, tak pro zástupce publika.

Kreativní Evropa v České republice

Česká republika je součástí programů MEDIA i Kultura již od roku 2002. V posledním období (2014–2020) se české kulturní organizace podílely na více než 80 evropských projektech. Z části Kultura získaly podporu ve výši téměř 8 mil. eur, z rozpočtu části MEDIA bylo uvolněno téměř 16,2 mil. eur. Přes 70 produkčních a distribučních společností, festivalů a dalších organizací získalo v tomto období podporu jednorázově nebo opakovaně.

S podporou Kreativní Evropy se v České republice konají např. festivaly Jeden svět, MFDF Ji.hlava nebo dětský filmový festival ve Zlíně, funguje tu platforma pro inovativní hudbu a audiovizuální umění SHAPE, kterou vede pražská MeetFactory, další finanční podporu čerpají v rámci mezinárodních projektů například Česká filharmonie či Tanec Praha. V České republice funguje i přes 30 kin dlouhodobě podporované sítě Europa Cinemas, v zahraničí jsou překládány knihy desítek žijících i nežijících českých autorů.

V roce 2021 program Kreativní Evropa MEDIA udělil v podporu 97 projektům, které celkem získaly 4 136 375 eur. Tato částka je dosud nejvyšší v historii programu v ČR.

Z programu Kreativní Evropa Kultura celkem bylo v roce 2021 podpořeno 117 projektů evropské spolupráce. Celkem se projektů účastní 15 českých subjektů, které obdržely podporu ve výši 1 202 296 eur.

Mezioborová část programu Kreativní Evropa podporuje inovativní projekty na pomezí kultury, umění a technologií od roku 2021 zcela nově zahrnuje i zpravodajská média a mediální výchovu. Čeští žadatelé se jako partneři zapojili do 2 projektů a získali celkem 201 932 eur. 

V období 2021–2027 plánuje program Kreativní Evropa rozdělit 2,44 mld. eur. Na část MEDIA připadne 58 % rozpočtu, na část Kultura 33 % a na mezioborovou část 9 % rozpočtu.

Kreativní Evropa v Česku 2014–2020

25
mil. eur získaly české kulturní projekty
136
podpořených kulturních organizací
32
partnerských zemí
3
spisovatelé s Cenou EU za literaturu
34
kin v síti Europa Cinemas
100
českých literárních děl přeložených do 20 evropských jazyků

Vybrali jsme pro Vás

'
'

Oceněné české projekty

'
Nabarvené ptáče (2019)
Evropské filmové ceny 2020
nominace nejlepší film
'
Šarlatán (2020)
5 Českých lvů
'
Lucie Faulerová, Smrtholka
Cena EU za literaturu (2021)
'
Rotunda sv. Václava v Praze
Cena EU pro kulturní dědictví/Cena Europa Nostra (2018)

Kde v Česku najdete projekty
Kreativní Evropy

Legenda
kino
alternativní filmová distribuce
hudba
literatura
scénická umění
vizuální umění
architektura
design
filmový festival
herní průmysl
kulturní dědictví
vývoj distribuce