Evropské platformy 2021

Pro koho je výzva určena?

Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA) vydala výzvu na podporu evropských platforem kulturních a kreativních organizací. Výzva podpoří projekty, jejichž cílem je zprostředkovat mobilitu začínajících evropských umělců a jejich děl po Evropě i mimo ni a zviditelnit je.

Jaké podmínky musí žadatelská společnost splnit?

Cílem výzvy je rovněž zvýšit přístup ke kulturním akcím a aktivitám a účast na nich, jakož i prohloubit zapojení a rozvoj publika. Projekty mají rovněž přispět k realizaci priorit politiky Evropské unie v oblasti kultury. V tomto ohledu může oběh umělců a děl přispět ke vzniku nových a nebo udržitelnějších kulturních míst.

V rámci výzvy budou podpořeny platformy, které lze definovat jako showcaseové platformy složené z koordinačního subjektu a členských organizací, mající společnou komplexní uměleckou strategii (obsah, značka). Platforma musí zahrnovat minimálně dvanáct organizací z dvanácti zemí účastnících se Kreativní Evropy a každoročně podpořit minimálně padesát začínajících umělců.

Jaké projekty mohou být podpořeny?

V návaznosti na výše uvedený cíl by návrhy měly zahrnovat následující témata a priority:

  • podpora začínajících umělců a kulturních profesionálů a vytváření adekvátních reakcí na potřeby a výzvy na podporu internacionalizace jejich kariéry (např. nové modely tvorby, prezentace, exportní strategie, distribuce, mobilita a výměna),
  • podpora spravedlivého, inkluzivního a rozmanitého prostředí pro začínající umělce, zejména s ohledem na účinné způsoby řešení rozdílů mezi muži a ženami a boje proti diskriminaci; z tohoto hlediska bude podpora rovných příležitostí, lepších pracovních podmínek a spravedlivého odměňování strategickým prvkem podpořených projektů,
  • přispívat ke zvyšování environmentální udržitelnosti a povědomí o tomto tématu prostřednictvím aktivit, přispívajících k Evropskému zelenému údělu (European Green Deal).

Všechny návrhy by měly předložit analýzu potřeb a odůvodněnou strategii, jak budou výše uvedená témata a priority řešeny.

Jaká je výše finanční podpory?

Výše grantu je max. 2,1 mil. eur.

Jak žádost podat?

Žádosti se nově podávají online na portále Funding & Tender Opportunities, přímo v sekci „Submission service“ u dané výzvy. Je nutné je podat do 17:00 středoevropského času v den uzávěrky.

Před podáním žádosti je nutné registrovat Vaši společnost a získat číslo PIC (Participant Identification Code). PIC vytvořená v minulém období programu (2014-2020) zůstávají v platnosti.​

Více informací o portále FTOP a systému eGrants se dozvíte v záznamu semináře Jak podat žádost v programu Kreativní Evropa 2021–2027.

Výsledky výzvy

Seznam podpořených platforem najdete na webu FTOP přímo u výzvy a ve vyhledávači podpořených projektů (do kolonky „topic“ uveďte číslo výzvy CREA-CULT-2021-PLAT).

V rámci výzvy pro evropské platformy kulturních a kreativních organizací z roku 2021 bylo podpořeno celkem 16 platforem z celkového počtu 34 žádostí (za ČR byla podána jedna).

Uspěla i platforma Sound Heterogenous Art and Performance in Europe Plus (SHAPE+), jejímž koordinátorem je česká MeetFactory. V rámci dalších podpořených platforem působí mimo jiné: Národní divadlo a Národní divadlo Brno (FEDORA), Spolek pro Prahu literární/Pražský mikrofestival (Versopolis), Nadace Praguebiennale (Magic Carpets), Cirqueon (circusnext) či Institut umění – Divadelní ústav (ESNS Exchange – European Talent Exchange Programme). Celkem se zapojí 10 českých subjektů.

Další informace o výsledcích najdete v novince.