Již známe termíny plánovaných výzev!

Přehled plánovaných výzev Evropské komise určených k financování kulturních a tvůrčích odvětví:

COOP (Projekty evropské spolupráce)
termín vyhlášení: 10/2023, délka trvání: 3 měsíce
Výzvy na podporu projektů evropské spolupráce. Tyto výzvy se vyhlašují jednou ročně. Informace k předchozí výzvě COOP naleznete zde.

Hledáte partnery, se kterými byste mohli požádat o grant na projekty evropské spolupráce? Na tomto odkazu zveřejňujeme aktuální nabídky partnerství z celé Evropy.

Culture Moves Europe / Individuální mobilita
termín vyhlášení: 2. 10. 2023
Paušální finanční podpora na cestovní náklady (doprava, ubytování atd.) umělce nebo kulturního pracovníka do jedné ze zapojených evropských zemí, aby zde realizoval projekt s mezinárodním partnerem (organizací nebo jednotlivcem).
Informace k předchozí výzvě naleznete zde.

Culture Moves Europe / Výzva pro hostitelské organizace
termín vyhlášení: 16. 10. 2023
Finanční podpora organizacím ze zemí programu Kreativní Evropa na zajištění rezidencí pro zahraniční umělce a kulturní profesionály.
Informace k předchozí výzvě naleznete zde.

PLAT (Evropské platformy)
termín vyhlášení: 11/2023
Výzva na podporu evropských platforem kulturních a kreativních organizací. Výzva podpoří projekty, jejichž cílem je zprostředkovat mobilitu začínajících evropských umělců a jejich děl po Evropě i mimo ni a zviditelnit je.
Informace k předchozí výzvě PLAT naleznete zde.

NET (Evropské sítě kulturních a kreativních organizací)
termín vyhlášení: 12/2023
Cílem podpory evropských sítí kulturních a kreativních organizací je posílit schopnosti evropských kulturních a kreativních odvětví (KKO) čelit společným výzvám, rozvíjet talenty, inovovat a vytvářet podmínky pro růst a tvorbu pracovních míst.
Informace k předchozí výzvě NET naleznete zde.

PECE (Panevropské kulturní subjekty)
termín vyhlášení: 10/2023
Výzva podpoří orchestry s talentovanými umělci z nejméně 20 zemí účastnících se Kreativní Evropy.
Informace k předchozí výzvě NET naleznete zde.

LIT (Oběh evropských literárních děl)
termín vyhlášení: 01/2024, délka trvání: 3 měsíce
Podpora oběhu kvalitní evropské literatury.
Informace k předchozí výzvě LIT naleznete zde.

Průvodce financování Evropské komise pro kulturní a tvůrčí odvětví
Vyhledávač možností podle odvětví, ve kterém pracujete, typu organizace a podpory, kterou hledáte naleznete zde.

Další evropské financování
Vyhledavače a rozcestníky mapující další programy a finanční nástroje EU vhodné k financování mezinárodních projektů z oblasti kulturních a kreativních odvětví naleznete zde.

 

Všechny novinky